Herroepingsrecht

Wettelijke bedenktermijn van 14 dagen Je hebt in beginsel recht op een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen als je een product of dienst via Spreukenland koopt. Binnen deze termijn kun je bedenken of je het product of de dienst wilt hebben. Wil je het product of de dienst achteraf niet, dan kun je de aankoop […]

Over ons

Sprekende levenswijsheden uit hoofd en hart gegrepen, voor u vereeuwigd in spreuken en gezegden doorbekende kunstenaars.   Spreukenland Brengt bekende en minder bekende spreuken en gezegdenop de markt, met medewerking van bekende kunstenaars zoals Tali Farchy, Arnoldi en vele anderen.   Spreuken Het zijn korte en krachtige uitspraken die een waarheid of wijsheid bevatten. Ze […]

Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden  van Spreukenland 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper  “Spreukenland” en de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk […]